Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ข่าวบุคลากร

ขอเชิญบุคลากรสังกัดสำนักงานคณบดีและสังกัดภาควิชา พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญบุคลากรสังกัดสำนักงานคณบดีและสังกัดภาควิชา พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น...อ่านต่อ
คณะแพทย์จัดงาน MEDee TALKเปิดเวทีเล่าเรื่องราวดีๆจากทีมผู้บริหารสู่กลุ่มบุคลากร
MEDee TALK ผู้บริหารพบบุคคลากรคณะแพทย์ครั้งที่1 เปิดเวทีเล่าเรื่องราวดีๆจากทีมผู้บริหารสู่กลุ่มบุคลา...อ่านต่อ

© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515