Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ข่าววิจัย

การอบรมทางไกล นานาชาติ ด้านอาชีวอนามัย
การอบรมทางไกล นานาชาติ ด้านอาชีวอนามัย...อ่านต่อ
อายุรศาสตร์ คณะแพทย์ จัดประชุมวิชาการ Update and Review in Medicine 2015 เสริมศักยภาพด้านการบริการด้
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลมหาสารคาม และ งานบร...อ่านต่อ
Med KKU-MSU ลงนามความร่วมมือ โครงการพันธมิตรนักวิจัย
เมื่อเวลา 13.00 น.( 10 สิงหาคม 2558 ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนาม บันทึกความร่วมมือโครงการพันธ...อ่านต่อ
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญฟังบรรยายโดยนักวิจัยระดับโลกจากประเทศไต้หวัน
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมฟังบรรยายโดยนักวิจัยระดับโลก จากประเทศไต้หวัน 2 ท่าน คือ Assoc.Prof. Wen-Hung Chung แ...อ่านต่อ

© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515