ข่าววิชาการ/การศึกษา
Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ข่าววิชาการ/การศึกษา

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 34
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 34 "ปาฐกถา กวี ทังสุบุตร เรื่อง การผลิตแพทย์เพื่อการสนองต่อ Healthcare Thailand 4.0 องค์ปาฐก...อ่านต่อ
การประชุมวิชาการวันพุธประจำสัปดาห์ ประจำปี 2561
ขอเชิญนักศึกษาแพทย์และผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ "แนะแนวการศึกษา จบปี 6 แล้วเลือกทางไหนดี" วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น....อ่านต่อ
การประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 12
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญวิสัญญีแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน วิสัญญีพยาบาล เข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ภาคตะว...อ่านต่อ
ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Advanced Endoscopy
ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “Adv...อ่านต่อ
การจัดอบรมสัมมนาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ตามมาตรฐาน JCI
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 6 หลักสูตรแรก พฤษภาคม – ตุลาคม 2559...อ่านต่อ
ระเบียบงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการประเภทต่างๆ อย่างถูกต้อง
หน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการประเภทต่างๆ อย่างถูกต้อง...อ่านต่อ

© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515