Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ข่าววิชาการ/การศึกษา

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการMEDICINE 2018 : IoT, Precision Innovation
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 เรื่อง MEDICINE 2018 : IoT, Precision Inno...อ่านต่อ
การประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 12
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญวิสัญญีแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน วิสัญญีพยาบาล เข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ภาคตะว...อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ The New Era of Blood Transfusion
ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอวานี อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ...อ่านต่อ
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่14 ประจำปี 2561
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันร่วมผลิต ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่14 ประจำปี 2561 ในวันที่ 4-6 กรกฏ...อ่านต่อ
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 34
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 34 "ปาฐกถา กวี ทังสุบุตร เรื่อง การผลิตแพทย์เพื่อการสนองต่อ Healthcare Thailand 4.0 องค์ปาฐก...อ่านต่อ
ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Advanced Endoscopy
ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “Adv...อ่านต่อ

© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515