Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ข่าววิชาการ/การศึกษา

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ The New Era of Blood Transfusion
ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอวานี อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ...อ่านต่อ
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่14 ประจำปี 2561
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันร่วมผลิต ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่14 ประจำปี 2561 ในวันที่ 4-6 กรกฏ...อ่านต่อ
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 34
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 34 "ปาฐกถา กวี ทังสุบุตร เรื่อง การผลิตแพทย์เพื่อการสนองต่อ Healthcare Thailand 4.0 องค์ปาฐก...อ่านต่อ
การประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 12
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญวิสัญญีแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน วิสัญญีพยาบาล เข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ภาคตะว...อ่านต่อ
ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Advanced Endoscopy
ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “Adv...อ่านต่อ
การจัดอบรมสัมมนาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ตามมาตรฐาน JCI
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 6 หลักสูตรแรก พฤษภาคม – ตุลาคม 2559...อ่านต่อ

© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515