ข่าววิชาการ/การศึกษา
Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ข่าววิชาการ/การศึกษา

กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 34
กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 34 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Healthcare in Thaoland 4.0 การดูแลสุขภาพในยุค 4.0...อ่านต่อ
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัตรแพทย์ใช้ทุน จำนวน 4 อัตรา ประจำปี 2561...อ่านต่อ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 6 สิงหาคม 2561...อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการMEDICINE 2018 : IoT, Precision Innovation
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 เรื่อง MEDICINE 2018 : IoT, Precision Inno...อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ The New Era of Blood Transfusion
ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอวานี อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ...อ่านต่อ
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่14 ประจำปี 2561
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันร่วมผลิต ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่14 ประจำปี 2561 ในวันที่ 4-6 กรกฏ...อ่านต่อ

© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515