Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» คณะแพทยศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี    (อ่าน 393)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 หน่วยมะเร็ง  งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์นายแพทย์อนุชิต พันธุ์คงทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ และ ดร.กฤติกา  สุวรรณรุ่งเรือง หัวหน้าหน่วยมะเร็ง และทีมได้ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี นำทีมโดย นายพปนวิช  เรืองประทีป  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  และทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาระบบข้อมูลด้านโรคมะเร็ง  

 Poster : admin | 4 ธันวาคม 61 02:30:24

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515