Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล สมทบทุนโครงการก่อสร้างรั้วและอาคารครูใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ ม    (อ่าน 1,185)

 

ครูใหญ่ คือร่างผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาต่างๆ ในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่างครูใหญ่ก่อเกิดคุณูปการเป็นอย่างยิ่ง ทำให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจอย่างท่องแท้ถึงกายวิภาคของมนุษย์  การอุทิศร่างกายนี้ถือเป็นทานอันยิ่งใหญ่ หลังจากการศึกษาเสร็จสิ้นแต่ละปีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพแก่ครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษมาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาและเป็นเกียรติสูงสุดแก่ครอบครัวและวงศ์ตระกูล

            ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับร่างพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พระอริยสงฆ์ที่เป็นที่เคารพเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและนอกประเทศ มาเป็นครูใหญ่ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ การบริจาคร่างของพระเดชพระคุณท่านส่งผลให้มีผู้บริจาคร่างกายเพิ่มขึ้น ๓-๔ เท่าตัว เป็นจำนวนเกือบร้อยคนต่อวัน และภาควิชาฯ ได้รับร่างครูใหญ่ที่ถึงแก่กรรมแล้วเฉลี่ย ๓-๕ คนต่อวัน ทำให้จำนวนครูใหญ่เพิ่มขึ้นเกินพื้นที่ที่ใช้เก็บรักษาในปัจจุบัน  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ซื้อที่ดินจำนวน ๑๑๙ ไร่เศษ ที่บ้านสระกุด  ตำบลม่วงหวาน      อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดทำเป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมร่างผู้บริจาคร่างกายให้พร้อมเป็นร่างครูใหญ่ ซึ่งมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ได้ให้ความอนุเคราะห์ซื้อที่ดินเรียบร้อยแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕ ล้านบาทเศษและอนุญาตให้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ใช้ที่ดินในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว  ในระยะแรกของการใช้พื้นที่ต้องทำกำแพงรั้วล้อมรอบ รวมทั้งสร้างโรงเรือน และสาธารณูปโภคที่จำเป็น ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ซึ่งต้องใช้งบประมาณกว่า ๑๕ ล้านบาท จำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากผู้บริจาคร่างกายที่ยังมีชีวิตอยู่และผู้มีจิตศรัทธาให้ความอนุเคราะห์บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวตามกำลังศรัทธา 

            จึงขอเรียนเชิญท่านและญาติมิตรผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบทุนก่อสร้างรั้วและอาคารครูใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นบุญสำเร็จอุทิศส่วนกุศลไปให้ครูใหญ่ผู้เสียสละ ตลอดจนบุพการีของครูใหญ่ทุกท่าน โดยพร้อมเพรียงกัน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบความสุขกาย ความสุขใจ ปราศจากโรคาพยาธิเบียดเบียน ให้มีอายุมั่นยิ่งยืนนานสมความปรารถนาทุกประการเทอญ

 

ร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลได้ที่  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 1 

หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อบัญชี “ผ้าป่าสร้างรั้วและอาคารโรงเรือนครูใหญ่” เลขบัญชี 631-0-12679-9

หากประสงค์รับใบเสร็จของมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ โปรดส่งสำเนาใบนำฝากกลับมาที่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002

หรือ ทางโทรสารหมายเลข 043-202426  หรือ ทาง ID Line: 061-8062990 พร้อมทั้งระบุ ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ของผู้บริจาค

 

หมายเหตุ  ๑.  ท่านที่มีความประสงค์ร่วมออกโรงทานโปรดแจ้งชื่อที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โทร. ๐๔๓-๒๐๒๔๒๖

                  หรือนางสมาน  ทิมาชัย  โทรศัพท์ ๐๘๖-๘๖๘๒๗๖๙

             ๒. เริ่มออกโรงานเวลา ๐๘๓๐น. – ๑๕๐๐ น. ณ บริเวณทางเดินกลาง ชั้น ๒ ข้างห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

 Poster : admin | 27 พฤศจิกายน 61 07:15:03

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515