Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» คณะแพทยศาสตร์ รับมอบโล่เกียรติคุณประชุมนานาชาติ เปิดโลกออทิสติก    (อ่าน 910)

       เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561  ผศ.นพ.ธเนศ  รังษีขจี  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร เข้ารับโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดงานเปิดโลกออทิสติก  จาก  ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น   ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ซึ่งภายในงานดังกล่าวมีการแสดงของนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึม พร้อมการบรรยายในหัวข้อ การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในประเทศไทย โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องร่วมอภิปราย โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ รณรงค์ในการตระหนักรู้เนื่องในวันออทิสติกโลก พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้เพิ่มความเข็มแข็งของเครือข่ายในการทำงานร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการแพทย์

 

 

 Poster : admin | 9 เมษายน 61 08:44:14

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515