Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» สัปดาห์ “อาหารสะอาด ปลอดภัย รักษ์ไต และใส่ใจสุขภาพ”    (อ่าน 1,238)

สัปดาห์ “อาหารสะอาด ปลอดภัย รักษ์ไต และใส่ใจสุขภาพ”

งานเวชกรรมสังคม ร่วมกับงานโภชนาการ โครงการ CASCAP และโครงการ CKDNET

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จัดสัปดาห์ “อาหารสะอาด ปลอดภัย รักษ์ไต และใส่ใจสุขภาพ” ขึ้น

          วันที่ 26 – 28 มีนาคม 2561  เวลา 11.00 – 14.00 น. ที่ผ่านมา งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้จัดสัปดาห์ “อาหารสะอาด ปลอดภัย รักษ์ไต และใส่ใจสุขภาพ” ครั้งที่ 1/2561 ณ บริเวณร้านค้าในโครงการจำหน่ายสินค้าราคาถูกประจำเดือน โดยในกิจกรรมได้มีการออกบูธนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยสร้างเสริมสุขภาพ  หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ งานโภชนาการ โครงการ CASCAP และ CKDNET (โครงการสร้างเสริมสุขภาพ : กิน อยู่ อย่างไร? ไกลไตเสื่อม) เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสุขาภิบาลอาหาร อาหารปลอดภัย อาหารปลอดพยาธิ อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารรักษ์ไต เมนูชูสุขภาพ และเชิญชวนให้ผู้รับบริการ บุคลากร ประชาชนทั่วไป เลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งการประเมินพฤติกรรมการกินอาหารรสเค็ม และตอบปัญหาให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทั่วไปแก่บุคลากร ผู้ป่วย ญาติและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังนำเครื่องดื่มสุขภาพที่มีพลังงานต่ำและหวานน้อยให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ลองชิม และเป็นทางเลือกในการสั่งเครื่องดื่มต่อไป ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากบุคลากร ผู้ป่วย ญาติ นักศึกษาคณะต่าง ๆ และประชาชนที่มารับบริการ

เมนูชูสุขภาพและเครื่องดื่มสุขภาพมีจำหน่ายในร้านอาหารคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งแต่ละเมนูได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนอาหารสุขภาพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น Poster : admin | 4 เมษายน 61 09:36:35

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515