Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ACRO หารือร่วมกับบริษัทเอกชนในการดำเนินงานโครงการวิจัยทางคลินิก    (อ่าน 1,395)

     เมื่อวันที่ 18 มกราคา 2561 ที่ผ่าน สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท พาเรกเซล อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (Parexel) องค์กรรับจ้างทำงานวิจัยระดับโลก ได้ร่วมกันจัดประชุม “SITE ALLIANCES REVIEW MEETING” โดย ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ และผู้วิจัยของคณะเข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของปีที่ผ่านและทิศทางงานวิจัยในปีปัจจุบัน

      และโอกาสนี้ บริษัท Parexel ได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ ACRO ที่สามารถตอบรับดำเนินการวิจัยได้สูงสุดในปี 2560 ที่ผ่านมา และ ผศ.นพ.บูรพา ปุสธรรม ที่สามารถคัดเลือกอาสาสมัครโรค Pulmonary Arterial Hypertension เข้าร่วมโครงการ ได้เป็นอันดับ 1 ของประเทศ จัดอยู่ในอันดับ 3 ของทั่วโลก จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้Poster : admin | 29 มกราคม 61 08:15:48

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515