16 พฤษภาคม

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน แด่พระเทพวิทยาคม