14 พฤศจิกายน

การบรรยายวิชาการประจำสัปดาห์ เรื่อง AMAZING TWINS "แฝดพิศวง"

14.00-16.00 น.

14 พฤศจิกายน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเบาหวานโลก 2561

08.00-12.00 น.