Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.00-12.00 น. ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน-14 พฤศิจกายน 2561 ณ คลินิคตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานเวชกรรมสังคม                        ขอเชิญ บุคลกร นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน มหกรรมสุขภาพเนื่องใน วันมหิดล วันที่ 19-21 กันยายน 2561 เวลา 9.00-15.30 น. ณ ศูนย์อาหารและบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-363093-4                        ขอเชิญ ผู้ป่วยนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ โรคอ้วน ผู้ที่รักษาด้วยเครื่อง CPAP บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการนอนดี มีสุข มหัศจรรย์ CPAP (ซีแพพ) "ความหวังใหม่ ลมหายใจที่ 2" วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                        
ข่าวสารและกิจกรรม

ครั้งแรกในไทย KKU Datathon มุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย

ครั้งแรกในไทย KKU Datathon มุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ...


ขอเรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอน...


ขอเชิญร่วมแข่งขันลดน้ำหนัง FIGHT FOR FAT OFF ชวนกันฟิต พิชิตพุง

ขอเชิญบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแข่งขันลดน้ำหนัง FIGHT FOR FAT OFF ชวนกันฟิต พิชิตพุง ส่งใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 28 กันยายน 2561 หรือสอบถามรายละเอียด : ที่หน่วยสร้างเสริม...
© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515