Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  
ข่าวสารและกิจกรรม

หยุด!!!! กินปลาดิบ เพื่อชีวิตที่ยืนยาว

หยุด!!!! กินปลาดิบ เพื่อชีวิตที่ยืนยาว ...


อธิการบดี มข. ลั่นฆ้องชัย เปิดกีฬาสีคณะแพทย์ 2562

อธิการบดี มข. ลั่นฆ้องชัย เปิดกีฬาสีคณะแพทย์ 2562 ...


คณะแพทยศาสตร์ต้อนรับเครือข่ายเข้าศึกษาดูงาน

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.วารินชำราบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี งานการพยาบาลอาชีวอนามัย รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ.อุบลราชธานี ศึกษาดูงานคลินิกโ...Youtube Channel


ปฏิทินกิจกรรม

© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515